Pravidelná školení zaměstnanců online? Víme kde!

Koronavirová pandemie spoustu aktivit přemístila na internet. Výjimkou nejsou ani zákonem daná školení zaměstnanců, která teď mohou pohodlně absolvovat v online režimu.
Ty tam jsou doby, kdy se těchto často ne zrovna záživných školení, která většina účastníků prozívala, museli všichni zaměstnanci účastnit najednou. To s sebou samozřejmě v důsledku jejich mnohdy i celodenní absence (výjimkou nebyla ani školení několikadenní) přinášelo výrazné snížení pracovní výkonnosti. Tomu je dnes konec. Respektive tomu tak může být.

Flexibilní vzdělávání online

Vzdělávání online je v tomto ohledu flexibilnější. A také záživnější. Školení pořádaná vzdělávací platformou INSTRUCTOR od firmy PREVENT tedy určitě. Ta má totiž na svém kontě už 750 tisíc vyškolených zaměstnanců z bez mála pěti tisíc institucí a firem. A ti vaši jejich řady mohou rozšířit. Jaké kurzy a online školení jsou momentálně k dispozici?

Školení BOZP a PO

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům řadu povinností. Mezi ně v závislosti na provozované činnosti a charakteru pracoviště patří například školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), popřípadě školení PO (požární ochrany). V jejich rámci rámci se zaměstnanec seznámí s nebezpečími, která mu při výkonu jeho povolání hrozí. A spolu s nezbytnými právními předpisy si osvojí nástroje, jejichž cílem bude veškerá rizika eliminovat.

Školení řidičů a první pomoci

Školení BOZP a PO zaměstnanec musí absolvovat po nástupu do zaměstnání a poté pravidelně zhruba v ročních intervalech. Pokud bude zaměstnanec při výkonu svého povolání používat služební automobil, neobejde se bez školení řidičů (svého času se mu říkalo “řidičů referentů”). Zapomenout by zaměstnavatelé neměli ani na opět uzákoněné kurzy první pomoci. Uměli byste první pomoc zraněnému poskytnout? Pokud ne, na kurzu se to (spolu se svými zaměstnanci) naučíte. Na vzdělávací platformě INSTRUCTOR jsou ovšem k dispozici i školení elektrotechnická, obsluhy manipulačních strojů, vysokozdvižných vozíků a spousta dalších.

Abyste na žádné školení nezapomněli

Veškerá online školení zaměstnanců provozovaná vzdělávací platformou INSTRUCTOR, ať již zákonná či interní, jsou přehledná, velmi dobře graficky zpracovaná a obsahově bohatá. Chytrý LMS (Learning Management systém) INSTRUCTOR se vám navíc postará o to, abyste na žádné školení nezapomněli. Ohlídá a připomene vám veškeré termíny, průběh školení vyhodnotí a vystaví elektronický certifikát i výsledný report.

Vzdělávejte své zaměstnance online

Hlavní výhodou vzdělávání online je již zmíněné efektivní nakládání s časem. Zaměstnanci mohou školení absolvovat v pro ně vyhovujícím čase. Tak jim to umožněte. Ušetří totiž čas i vám. A s ním i nemalé finanční prostředky!