Kurz radiační ochrany

Zveme vás na kurz radiačních ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii.

Kurz je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo se zdroji záření.

Školení má statut „další odborné přípravy vybraných pracovníků“ na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči – ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. a; obecně též někdy nazývaný „atomový zákon“. Pokud se do vašeho hledáčku dostal atomový zákon povinné kurzy a školení, jste na správném místě.

Pro vybrané pracovníky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

O firmě UNIT s.r.o.

Společnost UNIT s.r.o. realizuje zákonná školení pro techniky elektrických a plynových zařízení. Dále také přípravné kurzy a semináře na povinné zkoušky pro revizní techniky a na zkoušky z vyhlášky č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář