Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince?

Cizinci, kteří chtějí pracovat v České republice a nesplňují pro to běžné podmínky (viz níže), si musí vyřídit pracovní povolení pro cizince. Administrativa s tímto spojená je od roku 2014 mnohem jednodušší, než byla dříve. I přesto je potřeba s žádostí pospíšit, protože lhůta pro její vyřízení je 90 dní.

Kteří cizinci nepotřebují pro práci v ČR pracovní povolení?

Čeští zaměstnavatelé mají o pracovníky-cizince velký zájem. Ačkoliv je zaměstnávání cizinců spojeno s větším papírováním a je potřeba splnit určité podmínky, firmám to cizinci vynahradí tak, že jim zaplní chybějící počet zaměstnanců a pomohou jim splnit naplánovaný objem práce. I cizincům se v Česku líbí.

Mají vyšší platy než u sebe doma a v Česku si užijí vyšší životní úroveň. Řeč je zde hlavně o cizincích ze třetích zemí, kteří pro práci v ČR potřebují pracovní povolení. Nejčastěji firmy řeší pracovní povolení pro Ukrajince.

Pracovní povolení nepotřebují cizinci ze zemí EU, ze Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Pracovní povolení pro cizince nepotřebují ani cizinci, kteří v ČR dlouhodobě žijí a mají zde trvalý pobyt.

Zaměstnanecká karta

K tomu, aby mohl cizinec ze třetích zemí pracovat v ČR, potřebuje tak zvanou zaměstnaneckou kartu. Ta je zjednodušenou verzí dokumentů, které byly požadovány před rokem 2014.

Zaměstnanecká karta svého držitele opravňuje pobývat a pracovat v České republice. Zaměstnanecká karta je vydána vždy na jedno pracovní místo u jednoho zaměstnavatele. Co se pracovní pozice týče, svého držitele nijak nelimituje.

O zaměstnaneckou kartu je potřeba požádat s tříměsíčním předstihem. Lhůta na její vyřízení je totiž 90 dní. Aby mohl cizinec o zaměstnaneckou kartu požádat, musí mít už předem domluvené pracovní místo u firmy v ČR.

K žádosti o zaměstnaneckou kartu totiž přikládá pracovní smlouvu s požadovanými náležitostmi. Uvedena musí být například výše mzdy (ta musí převyšovat základní sazbu minimální měsíční mzdy pro ČR) a pracovní doba (minimálně 15 hodin týdně).

Jaký je postup pro vyřízení zaměstnanecké karty?

Zaměstnavatel, u něhož má cizinec pracovat musí na Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo (pomocí formuláře Hlášenka volného pracovního místa, který musí být ušitý na míru konkrétnímu uchazeči). Po měsíci dostane toto místo unikátní číslo, které zájemce o práci v ČR vyplní do žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Žádost o zaměstnaneckou kartu cizinec podává buď na české ambasádě v jeho zemi, nebo v České republice na Ministerstvu vnitra. K žádosti se přikládají i další originální dokumenty nebo úředně schválené kopie dokumentů, k nimž patří:

  • vyplněná žádost o zaměstnaneckou kartu,
  • pracovní smlouva,
  • potvrzení o vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů ze země původu cizince,
  • potvrzení o ubytování,
  • 2 pasové fotografie,
  • pas a další.

Žádost je schválena do 90 dnů. Schválená zaměstnanecká karta má platnost 2 roky, lze ji však opakovaně prodloužit.

Pro práci na pozicích s vysokou kvalifikací (s odborným zaměřením či s nutností vysokoškolského titulu) si musí cizinci požádat o modrou kartu. Postup je ale shodný jako u zaměstnanecké karty. Chcete vědět víc nebo pomoci s vyřízením? Kontaktujte agenturu IRS Czech, která se na danou problematiku specializuje.