Jak na škody způsobené v zaměstnání? Pomůže vám pojistka!

Pokud vykonáváte nějakou pracovní činnost, což je samozřejmě předpoklad pro drtivou většinu ekonomicky aktivních lidí, může se vám stát, že způsobíte nějakou škodu. Hovoříme nyní konkrétně o klasickém pracovněprávním vztahu zaměstnanec vs. zaměstnavatel. Protože riziko škod nelze dopředu eliminovat, je zde možnost pojištění, která může každému zaměstnanci přijít vhod.

Pojištění vám nabídne řadu výhod

Na trhu se nám nabízí celá řada pojištění, takže často uvažujeme nad tím, zda se nám to které konkrétní pojištění vlastně vyplatí, nebo nikoliv. Pokud se jedná o pojištění, které souvisí s vykonáváním naší práce, měli bychom hlavně dobře zvážit míru rizika, která z takové práce plyne. ERGO pojišťovna má například několik kategorií, podle kterých lze zaměstnance rozčlenit, v závislosti na tom, jaká rizika jsou spojena s jejich pracovní činností. Už základní varianta pojištění je však většinou dostačující pro řadu zaměstnanců, přičemž se u ní můžete spolehnout na:

  • Široký rozsah pojistné ochrany
  • Nízkou míru spoluúčasti
  • Platnost celosvětově

Zajímavostí určitě je, že pojistku tohoto typu si může sjednat jak samotný zaměstnanec, tak může být sjednána také hromadně pro více zaměstnanců z pozice zaměstnavatele. Záleží tedy na tom, co je v dané situaci výhodnější, případně na čem se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne.

Rozšířená varianta pro řidiče

Pokud jsme výše hovořili o tom, že pojišťovny rozčleňují zaměstnance do různých kategorií dle rizika, tak kromě standardního pojištění jsou typicky dalšími skupinami řidiči. Tady se pojištění odpovědnosti zaměstnance za škoduvztahuje také na ty zaměstnance, kteří používají služební vozidlo. Konkrétně u zmiňované pojišťovny ERGO jsou tady varianty Řidič a Řidič PLUS. V prvním případě se jedná o běžné používání služebního vozidla v rámci pracovní činnosti, ve druhém případě je to ještě rozšířeno o používání služebního vozidla pro soukromé účely.