Jaké máme pracovní víza pro cizince

Po vystudování se každý v ČR zapojuje do součástí pracovního procesu. Někdy tomu tak bývá i u občanů, kteří jsou z jiných zemí. O práci se často uchází i cizinci, kteří nemají ve své zemi dostatečné finanční zabezpečení. 

Pokud se chtějí ucházet o pracovní pozici na území ČR, musí pro legální zaměstnání nejprve vyřizovat jednotlivé pracovní povolení.

Kdo musí vyřídit pracovní povolení?

Proces začlenění cizinců do pracovního procesu je nyní jednodušší. To usnadňuje čas i starosti nejen zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům, kteří nemusí zdlouhavě čekat, než cizinci vyřídí povolení a přicestují. Dříve bylo zvykem, že se žádost o zaměstnání podávala odděleně od žádosti o dlouhodobý pobyt.

Pracovní povolení se týká cizinců z třetích zemí. Nemusí jej vyřizovat občané Evropských zemí, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu, ti mají stejná práva ohledně zaměstnání jako občané ČR.

Jak probíhá začlenění cizinců do pracovního procesu?

Před přicestováním musí nejprve zaměstnanec podat žádost o vydání povolení, lhůta pro vyřízení je maximálně 90 dnů. Žádosti se podávají buď na Ministerstvo vnitra v ČR nebo na českou ambasádu v zemi trvalého bydliště. 

K žádosti je také nutné doložit pracovní pozici, na kterou se zaměstnanec hlásí. Na Úřadu práce zaměstnavatel hlásí pracovní pozici, která je volná, a také vhodná pro cizince.

Jaké jsou druhy povolení k práci?

Pracovní víza jsou rozdělena na několik možností. Mezi nejčastější pracovní povolení patří zaměstnanecká karta, modrá karta a krátkodobá víza.

Zaměstnanecká karta

Mezi nejvíce žádané pracovní povolení patří zaměstnanecká karta. Malá plastová kartička, kterou snadno schováte mezi ostatní doklady. Součástí kartičky jsou také biometrické prvky cizince. Jedná se o povolení k dlouhodobému pobytu, které přesahuje 3 měsíce, a je sjednána na základě pracovního poměru.

Zaměstnanecká karta je přidělena přesně k jedné pracovní pozici. Jestliže chce zaměstnavatel změnit pracovní pozici nebo zaměstnavatele, musí vyplnit formulář a zažádat nejpozději 30 dnů předtím, než chce pozici změnit. 

Novým zaměstnavatel nemůže být pracovní agentura, ale také nemůže být změna provedena během prvního roku zaměstnání. S ukončením pracovního poměru končí i platnost zaměstnanecké karty, nejvíce je však vydávána na dobu 2 let.

Cizinci mají stejná práva jako zaměstnanci ČR, za pracovní pozici musí dostat odpovídající plat, který není nižší než minimální mzda. Odpovídat musí i odpracované hodiny.

Modrá karta

Zprvu se jedná o totožné povolení k práci, jako je zaměstnanecká karta. Je vystavena na dobu delší než 3 měsíce, zároveň je také určena k dlouhodobému pobytu. Práce je také podřízena zákoníku práce, kdy musí zaměstnavatel dohlédnout na bezpečnost, pracovní podmínky a odpovídající plat. 

Hlavním rozdílem je, že se modrá karta přiděluje na pracovní pozici, která vyžaduje odbornou kvalifikaci. Jedná se tedy o pozici pro zaměstnance, kteří mají ukončené minimálně 3 roky vysokoškolského vzdělání.

Více informací i možnost zřízení získáte u specializované agentury IRS Czech, která se již řadu let věnuje náboru pracovníků ze zahraničí včetně vyřízení všech potřebných povolení pro práci v ČR.