„Zelené“ firmy jako zdroj zisku? Investujte a vydělávejte

O udržitelných neboli zelených firmách se dnes mluví na denní bázi. Tlak na ekologický provoz sílí, majitelé firem jsou k udržitelnosti tlačeni nejen vlastním přesvědčením, ale i nejrůznějšími nařízeními, ať už z pera našeho státu, nebo Evropské unie. Pro investory však představují tyto firmy také možnost zisku. Jakou?

Podpora v podobě cenných papírů

Řada firem orientovaných „zeleně“, nebo chcete-li na budoucnost, se rozhodla vydávat dluhopisy, které na rozdíl od těch státních garantují poměrně vysoké zúročení. Například firma Uniprospe, jejímž hlavním zaměřením je materiálové a energetické využití plastů s důrazem na použité pneumatiky, nabízí svým investorům zhodnocení vložených prostředků o 9,5 %. Navíc garantuje jejich vyplacení již v prosinci letošního roku. Tyto investice tedy představují velmi dobrou příležitost, jak zúročit své finance, podpořit společnost, jejíž zaměření má smysl, a navíc se jedná o investici s minimálním rizikem.

Na koho a jak vsadit?

I když je politika investic do korporátních neboli firemních dluhopisů víceméně totožná, přeci jen se mezi sebou jednotlivé cenné papíry liší. Můžete si totiž vybrat dluhopisy s pevným úročením, s variabilním kupónem či indexované dluhopisy. Ty se odlišují úročením, kdy u prvního zmíněného typu je pevně stanoven zisk, druhý typ se váže na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko, a třetí typ má zisk neboli kupón vázán na vývoj indexů zlata, ropy, mezd nebo jiných komodit. Dluhopisy se pak také ještě liší v závislosti na tom, jak dlouhou mají dobu splatnosti – krátkodobé se splatností kratší než jeden rok, střednědobé se splatností 1 až 5 let a dlouhodobé se splatností více než 10 let. Již zmíněná investice s Uniprospe.eu představuje nákup dluhopisů s pevným úročením a krátkodobou splatností.

Pokud vás možnost zelených investic zaujala a budete chtít zúročit své úspory, vždy jednejte s rozumem a rozvahou. Investice s Uniprospe.eu je ověřená, ale pokud byste chtěli objevovat další možnosti, důkladně si daného emitenta prověřte.