Projekty dopravního značení

Už od roku 2006 na trhu dopravního značení působí pražská firma Azznacky.cz, která nabízí svým zákazníkům, jak možnost prodeji klasických značek, tak jejich pronájem a možnost realizace vodorovného značení s typem barvy a data relzace podle požadavků klienta. Na stránkách je možné nahlédnout do orientačního ceníku, nicméně firma si zakládá na osobním přístupu a uzavření individuálních smluv na základě rozsahu služeb a časového trvání, které jsou pro každou stranu hned několikrát výhodnější.

Jeden z veřeně dostupných projektů dopravního značení je project Kodaňská ulice, kde došlo k renovaci venkovní části domu, a tudíž omezení jak automobilového provozu, tak pěší zóny. Na místě bylo umístěných hned několk typů značek – příkazové, zákazové, a informativní směrové značky (např. chodci pozor, procházíte stavbou), které mají narozdíl od předešlých speciální obdélníkový tvar. Azznacky take realizovalo vodorovné značení, kdy ohraničilo čarami zábor pro výtah a kontejnery. Termín osázení značkami se uskutečnil už týden před plánovanou výstavbou.

Druhým projektem je oprava komunikace u vršovického nádraží. Tento projekt byl rozsáhlejší než minulý a vyžadoval zejména provizorní příkazové a zákazové značky s individuálním nápisy, které zaplnily hned několik příjezdových cest. Kromě výstavby nových značek bylo třeba zakrýt stávající svislé značky.

I když se text na značkách liší podle individuálních požadavků, odoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Zákon stanoví, že dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

Pro vice informací o jednotlivých projektech a možnostech dopravního značení se obraťte přímo na poskytovatele, který vám s výběrem a realizací projektů pomůže a zdarma udělá cenovou kalkulaci.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář