Imunita jak z partesu

Některé věci ovlivnit můžeme, jiné naopak nemůžeme. Umění každodennosti spočívá ve schopnosti rozeznat jedny od druhých, pracovat na těch prvních a nevyčerpávat se těmi druhými.

Stejně tak se zdravím. Netušíme sice, z které strany na nás kdy, kde a která bakteriální infekce nebo viróza může skočit, ale že potřebujeme silnou imunitu platí bezpochyby pořád, tím spíš že letos na jaře, kdy je obranyschopnost oslabená z mnoha důvodů.

Kromě někdy podceňované historické moudrosti lidstva o uměřenosti stravy, pohybu, odpočinku a veselé mysli se dá imunitnímu systému pomoci i enzymy, které jsou obdobné jako užívá naše tělo samo. Několikatýdenní enzymová kúra je osvědčenou cestou, jak přivést organismus k nastartování imunitních procesů, které jsou aktuálně nefunkční, slabé či pomalé.

U nás nejužívanější lék systémové enzymoterapie, lék Wobenzym, podporuje oslabenou imunitu a pomáhá při opakovaných zánětech dýchacích cest bakteriálního i virového původu.

A jak je to s tím rčením o imunitě vyhrávající jako z partesu? Původně šlo o hudebnický výraz, kterým se vyjadřoval obdiv někomu, kdo hrál “jako z not” právě bez not. Předmětem obdivu byla tedy schopnost zahrát zpaměti dlouhý obtížný “part”. Později tento výraz přešel do sportovní a následně obecné mluvy jako výraz uznání pro dobře sehraný zápas. Proč toto uznání tedy neužít i pro funkční imunitu, která mj. i díky mnoha enzymům vyhrává jeden souboj za druhým? Více na www.wobeznym.cz.