GstarCAD Professional a dynamické bloky: kvalitní cesta technického kreslení

Velké procento dnešních pracovních pozic zahrnuje proces navrhování a programování za počítačem. Využívání programů pro podporu počítačového designu (CAD), dokáže efektivně zvýšit produktivitu a ulehčit tvorbu potřebných modelů v imaginárním prostoru. Pokud CAD zároveň podporuje funkci dynamického bloku, ve výsledku to přinese nemalý počet výhod.

CAD: zjednodušený proces navrhování

CAD je typ softwaru, na který se spoléhají mnohá průmyslová odvětví při vytváření návrhů a modelů. Strojaři, architekti, průmyslový designéři, ale také mnoho dalších jednotlivců využívá tento software každý den. Osvojili si jejich efektivní vymoženosti, díky kterým se skokově zvýšila jejich produktivita.

Pokud uvažujete o používání software CAD, budete mít na výběr z více typů balíčků, které si můžete zvolit odvíjející se od toho, zda chcete používat 2D nebo 3D návrhy. Dalším faktorem bude také cena či odvětví průmyslu. Ať už budete CAD programy využívat jakkoliv, ulehčíte si celkově práci.

GstarCAD Professional: software s ověřenými kvalitami

Mezi často vyhledávaný program na technické kreslení patří GstarCAD Professional. Pokud designéři pracují s tímto systémem, dokáží se lehce představit výslední produkt díky detailní vizualizaci toho, jak bude fungovat v reálném světě. Krátký čas vývoje, nízká chybovost, cenová dostupnost, přehledná manipulace a další benefity zaručí spokojenost s používáním GstarCAD Professional.

Konstruktérům jakéhokoliv výrobku doporučujeme také GstarCAD Standard. Při jeho používání dokážou společnosti následně vyrábět vysokokvalitní a nízkonákladové produkty. Architekti si dokážou účelně splnit své cíle, případně dělat změny za chodu také s programem GstarCAD Architecture.

S GS Soft programy se nemusí obávat zbytečně zdlouhavého času, který by strávily nad komplikovaným návrhem. GStarCAD programy totiž ušetří nejen dobu modelování, ale díky cenové dostupnosti také nemalé množství financí.

Dynamické bloky pro detailnejší modely

Dynamické bloky AutoCADu vám poskytnou více funkcí než standardní bloky. Například dynamický blok může symbolizovat více konfigurací. Téměř v každém výkrese budete mít různé pohledy na konstrukční prvek a to z vícero úhlů (v podstatě tolika, kolik jich budete potřebovat).

Při navrhování projektu s opakujícími se prvky máte možnost je seskupit a uložit do jednoho bloku s konkrétním názvem. Následně je můžete nakopírovat tolikrát, kolik je pro danou situaci žádoucí. Návrhy v bloku se dají jednoduše zrcadlit a to i potom, co jsou v systému umístěny a uloženy. Využijte funkci rotace, abyste dosáhli libovolného otočení dveří, oken nebo jiných kusů modelů. )hly se také dají dopředu předdefinovat, tím ušetříte mnoho času a v bloku se rychle zorientujete. Dynamické bloky, které Auto CAD podporuje mají velmi detailů s účinným využitím.

Auto CAD, nebo Auto CAD LT?

Programy Auto CAD a AutoCAD LT jsou podobné, ale ne stejné. mezi verzemi se najdou některé rozdíly, které je potřeba pro výběr zohlednit.

Vlastnosti Auto CAD LT

  • Ekonomičtější verze programu
  • Obsahuje všechny základní funkce CAD
  • Podpora 2D kreslení
  • Lehká úprava, nahrávání dokumentů, průběžné ukládání
  • Prezentace také z mobilních zařízení 

Vlastnosti Auto CAD

  • Pestřejší výběr nástrojů
  • Podpora 3D kreslení
  • Modelování různých geometrických těles
  • Jednoduché změny v procesu navrhování
  • Rychlé vyhledávání pomocí lupy

V konečném důsledku se nedá přímo říci, že by jeden program byl lepší než ten druhý. Každý si vybere svou verzi podle preferencí. Například při modelování ve 2D CAD můžete rychle něco měnit nebo vytvořit jakousi předpřípravu, než se model vyrobí ve 3D verzi.

Auto CAD podporuje také šikovné nástavby, například CADprofi Mechanical – aplikace s rozsáhlými detaily (pružiny, matice, atd.), nebo CADprofi Electrical, specializovaný na kreslení elektroinstalací. 

Detailní výsledek za krátkou dobu

Díky podrobným výkresům vyhotovených v CAD softwaru, se může celý proces navrhování výrazně zjednodušit. Výkresy počítačem podporovaného programu poslouží jako plán, podle kterého se poté bude návrh uskutečňovat do reálné podoby. Jakmile objevíte všechny benefity CAD, všechny vaše modely budou vypadat na konci o mnoho lépe.