Rodit doma nebo v porodnici?

Rodit v porodnici nebo doma? Ještě nedávno nemyslitelná úvaha, nyní častý předmět sporů odborníků i laické veřejností. Proč se některé maminky chtějí vrátit k porodům z časů našich babiček?

Doma je doma

Porod doma většinou přitahuje maminky, které mají strach přílišného nemocničního vzhledu porodnic, z neosobní atmosféry, přístupu personálu, zbytečných rutinních zásahů do procesu porodu. Tyto rodičky touží přivítat dítě v domácím prostředí, ve vřelejší atmosféře, navíc se svým těhotenstvím nepovažují za nemocné, tedy nevidí žádné důvody, proč jet kvůli porodu do nemocnice… Mediální způsoby propagace porodů doma jsou ale často vedeny jednostranně, pracují s city, upravenými fakty a zapomínají na racionální argumenty. Je například známým faktem, že v Nizozemsku počet domácích porodů dosahuje přes 35 %. To je hodně. Jenže když člověk řekne A, měl by říci také B. Je třeba totiž dodat, že rozhodnutí rodit doma v Nizozemsku učiní dokonce až 60% žen, tudíž ze statistiky vyplývá, že zhruba jedna třetina zamýšlených domácích porodů je stejně nakonec ukončena v porodnickém zařízení…

Zvažte rizika

Ve vyspělých zemích obvykle porodí dobrovolně doma pouze několik žen z tisíce. Porody doma představují  vyšší riziko pro matku i novorozence. Jen novorozenecká úmrtnost spojená s porody doma je přibližně 2 – 3krát vyšší než při porodech vedených v porodnicích. Rizika pro novorozence hrozí jak v průběhu, tak bezprostředně po porodu i v prvních hodinách a dnech po porodu. Největší potíží bývá nedostupnost okamžité odborné péče při poruše dýchání a krevního oběhu způsobené třeba infekcí, vrozenými vadami  srdce či plic, krvácením, porodním poraněním. Hrozí také různé infekce, podchlazení, hypoglykémie, poruchy příjmu stravy a následné dehydratace, hematologické komplikace a další.

Porodnice je větší jistota

Komplikace, které mohou při porodu nastat, nelze předpovídat v porod­nic­kém zařízení, natož v domácnosti. Počet neočekávaných příhod při porodu, kdy je nutné z dů­vo­du ohrožení dítěte nedostatkem kyslíku akutně ukončit porod císařským řezem či kleštěmi postihne každou 8. až 10. původně zdravou maminku. Plod se může udusit pro utažený pupečník či nedostatečnou činnost placenty během několika minut. U přidušených dětí pak rozhoduje rychlost, s níž musí zkušený lékař zakročit při oživování, a doba nutná k přepravě miminka na vysoce specializované pracoviště. Porod doma může být rizikem i pro rodičku, pokud nastane třeba krvácení po porodu placenty, o její záchraně mohou rozhodovat často desítky vteřin. V každé porodnici je však 24 hodin denně připravený tým, složený z porodní asistentky, porodníka, anesteziologa, dětského lékaře, dětské sestry, sálové sestry, případně i chirurga, kteří jsou připraveni provést neodkladný operační zákrok.

Názory odborníků se shodují

Ohledně porodů se lékaři v naprosté většině shodují: porod doma – a  tím zřeknutí se dostupnosti okamžité odborné péče a pomoci – je naprosto zbytečným hazardem s životem a zdravím novorozence. Řešením, které by bylo tak nějak „na půl cesty“, by mohly být snad jen takzvané „porodní domy“, taková zařízení však nejsou prozatím realizovatelná, neboť nemají zakotvení v naší legislativě.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář