Co musí obsahovat daňový doklad?

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÉHO DOKLADU

V tomto článku se dozvíte, jaké náležitosti by měl mít daňový doklad (faktura).

Typy dokladů:

 1. Běžný daňový doklad – náležitosti vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty.
 2. Zjednodušený daňový doklad – náležitosti vymezuje § 12 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty
 3. Účetní doklad – náležitosti vymezuje § 11 zákona o účetnictví

Co musí doklad obsahovat?

 • firmu, sídlo, místo podnikání
 • identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • identifikační číslo plátce, pro kterého se uskutečňuje zdanitelné plnění
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • pořadové číslo dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • datum vystavení dokladu
 • výše daně celkem
 • snížená nebo základní sazba daně

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář