Nejčastější závislosi

Často slyšíme o závislosti. K závislosti na alkoholu či cigaretách se přidávají drogy nejrůznější substance, ale čím dál častěji se objevují i závislosti nelátkového typu. Od závislosti na hracích automatech, na internetu, mobilním telefonu, počítačových hrách, přes závislost na nakupování, sexu, od práce, až po závislost na různých společenstvích (nejčastěji na sektách).

Jejich společným jmenovatelem je určitá činnost, které člověk věnuje příliš mnoho času, což svým způsobem omezuje jeho normální fungování, zeslabuje sociální kontakty a téměř vždy přináší problémy ve vztahu, rodině i se zdravím. Důsledky jakékoliv závislosti působí doslova patologicky a destruktivně na rodinný život, protože u každého závislého dochází k postupnému rozpadu sociálních, pracovních i rodinných vztahů a kontaktů.

Rodina je vždy ta první, která závislostí jednoho z jejich členů trpí. Zpočátku strachem a obavami, potom pochybnostmi a později opakovaným střídáním období naděje, že to skončilo, že se závislosti zbavil s obdobím zoufalství a zklamání z dalšího selhání. Toto druhé období končí rezignací a úplným rozkladem trpícího rodinného systému. Rozvoj techniky, vědy a informačních technologií přináší lidem do rukou pomůcky, které jim určitě v mnohých směrech ulehčují život. Počítače, internet či mobilní telefony nepochybně posunuly vývoj naší společnosti o velký kus dopředu. Avšak tak, jako sklenice piva může člověku přinést osvěžení nebo zlepšení trávení, tak mu může způsobit i tvrdnutí jater, agresivitu v chování, ztrátu sebekontroly, nebo až smrt. Podobně vzpomínané výdobytky techniky přinesly člověku i rozpad rodiny, manželství, množství ztracených hodin času, peněz a ztrátu zdraví. Všechno má rub a líc, svou zdravou ale i nemocnou podobu. Ztráta kontroly nad trávením času, ztráta míry, dělá z těch stejných věcí, které nám v životě pomáhají, naše největší nepřátele, kterými si můžeme úplně zkazit život.

Závislosti patří mezi absolutně největší problémy a škodiče ve vztahu. Trpí jí ne jen samotní závislí, ale i jejich nejbližší, kterým na závislém záleží. Rozpad vztahů, narůstající dluhy, ztráta práce, zruinování nejbližšího okolí, to jsou jen některé z důsledků, které sebou smršť v podobě závislosti přináší.

Závislosti všeobecně rozlišujeme na látkové a nelátkové.

K látkovým závislostem patří zneužívání alkoholu, více o závisloti na alkoholu si můžete přečíst zde, tabáku, drog (marihuana, heroin, hašiš, pervitin, LSD, extáze, kokain a crack, morfium,…), léků (proti bolesti, úzkosti, nebo hypnotika) a těkavách látek (toluen, aceton).

K nelátkovým závislostem patří nejčastěji gemblerství, internetová závislost, mobilománie, workoholizmus, shopoholizmus, sázení na zápasy v sázkových kancelářích,…

Specifickým typem závislosti, který taktéž přináší do vztahu nemalé problémy je závislost na partnerovi, na čase s ním stráveným, na jeho přítomnosti. Takto strukturovaný vztah přináší plno omezení, vzájemných konfliktů a neporozumění. Je typický pro závislé strukturované osobnosti, které potřebují druhého člověka k vytvoření vlastní sebehodnoty. Jistě se cítí jen tehdy, když sdílejí přítomnost s druhým. Často se k tomuto problému váže i patologická žárlivost.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář