Alkoholismus, zavislost na alkoholu patří mezi nejrozšířenější

V poradně se najčastěji setkáváme s nejrozšířenějším typem závislosti, se závislostí na alkoholu. Nejefektivnější pomoc pro závislého na alkoholu a pro jeho rodinu je možná jen tehdy, když závislý uzná svůj problém a chce spolupracovat. V kooperacii psychologů a psychiatrů se po dobu ambulantní, nebo po dobu ústavní léčby procento úspěchu při zvládnutí problémů jednoznačně zvyšuje. Alkoholismus se musí léčit.

Jaké důvody pro pití alkoholik nejčastěji uvádí

1. První příčinou může být to, že k této závislosti má genetickou predispozici zděděnou po svých předcích.

2. K zvýšené konzumaci alkoholu může vést ztráta zaměstnání, i tato zdánlivě bezvýznamná ztráta může být důsledkem pití.

3. Ztráta (smrt) blízkého člověka patří taky mezi rizikové faktory spuštění nadměrného pití, když se člověk nedokáže vyrovnat s touto ztrátou, ztratí smysl života a má pocit, že pitím zapomene na bolest.

4. Hádky, spory, konflikty, nadměrný stres v rodině, v práci, nebo v jiných oblastech jsou taktéž častým důvodem, který alkoholici uvádějí na konzultacích. Někdy je otázkou, jestli právě zmíněné spory a konflikty nevznikají právě kvůli pití.

5.Kamarádi, kolegové, parta, která má na člověka silný  vliv, umí udělat své při vývoji alkoholizmu u člověka, kterému záleží na tom, aby někampatřil, aby ho ostatní přijali mezi sebe.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář