Jak na povinné profesní školení řidičů?

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit ty své zaměstnance, kteří řídí automobil v rámci svých pracovních úkolů. Tady však je nutné rozlišovat dvě skupiny řidičů. Školení řidičů profesionálů a školení řidičů referentů.

Obecně se v rámci pracovněprávních vztahů rozlišují dva typy řidičů. V první řadě jsou to profesionální řidiči. To jsou ti, kteří mají řízení automobilu přímo jako náplň své práci. U těch se dá povinnost školení předpokládat. Jenomže existují i řidiči referenti. To jsou zaměstnanci, a je jedno jestli na hlavní pracovní poměr, na DPP či DPČ, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností řídí firemní, ale třeba i soukromý automobil. Řízení vozidla však není přímo druhem vykonávané práce v pracovní smlouvě.

Řidič referent je zaměstnanec, který je například obchodníkem, servisním technikem, přesouvá se za klienty automobilem apod. Používat jej může pravidelně nebo příležitostně. Nerozlišuje se, jestli jde o vůz firemní či soukromý. Pokud se ale zaměstnanec pouze dopravuje do práce a z ní soukromým vozidlem, řidičem referentem není. Nutnost školit řidiče referenty plyne z povinnosti zaměstnavatele školit zaměstnance v oblasti BOZP a PO. Školení má být účinnou prevencí před poškozením zdraví a škod na majetku.

Profesní školení řidičů bez zbytečných nákladů

Rozhodně by zaměstnavatelé neměli školení proměnit pouze na povinné podepisování papíru o absolvování školení zaměstnancem ještě před jeho nástupem. Profesní školení řidičů lze řešit formou uznávaných online školení, díky kterým se minimalizují náklady zaměstnavatele na organizaci školení, současně též zaměstnanec dostává nadstandardní informace a je skutečně kvalitně proškolen. Školení tak není pouhou formalitou.

Společnost PREVENT nabízí podnikatelům i firmám propracovaný Learning Management Systém, ve zkratce LMS, který je připraven nejen na online kurzy s certifikátem, ale i kompletní správu školení a vzdělávání zaměstnanců. Na platformách INSTRUCTOR a EDUNIO jde realizovat online proškolování zaměstnanců. K dispozici jsou připravené kurzy, které odpovídají požadavkům zákona. Možné však je po dohodě kurzy i upravit, nebo systém využít pro vkládání vlastních kurzů. Systém umožňuje i tzv. blended learning, tedy kombinaci online vzdělávání s klasickými kurzy.

Nechte svá BOZP školení na profesionálech

Společnost PREVENT je připravená i na ještě komplexnější služby. Dovede fungovat i jako koordinátor BOZP na klíč. Firmy mohou vše kolem BOZP kompletně svěřit do rukou profesionálů. Ti se postarají o kompletní vedení agendy BOZP a PO. Zajistí plnění povinností zaměstnavatele, zpracují předepsanou dokumentaci, zajistí školení zaměstnanců i kontrolu pracovišť. Firma se rovněž postará o pravidelné audity BOZP a PO, jakož i plnění dalších dílčích úkolů zaměstnavatele v prevenci rizik z hlediska BOZP a PO.