Fond r2p Invest SICAV výnosem 8,4 p.a. dokazuje, že kolektivní investování se vyplácí

Vysoký výnos s přiměřeným rizikem je snad pro každého investora priorita číslo jedna. V letošním roce, více než kdykoliv dříve, nabídly „ochranu“ před krizí a stabilní zázemí především alternativní investice. Za všechny třeba fond r2p Invest SICAV, který pomocí svých vložených společností investuje napříč několika kontinenty do úvěrů a pohledávek. Díky těmto skvělým hospodářským výsledkům dosáhli k září 2020 držitelé prioritních investičních akcií zhodnocení 8,4 % za uplynulých 12 měsíců.

Kolísavé a často nevyzpytatelné křivky akciových trhů nejsou pro každého. Alternativou může být právě fond kvalifikovaných investorů, v jehož čele stojí profesionálové v oboru. A právě správa nesplacených pohledávek může být v současné době zajímavou investiční příležitostí. Nesplacených pohledávek během krize logicky přibývá a banky či jiné společnosti se jich snaží zbavit za zlomek nominální hodnoty. To fondu r2p Invest SICAV přináší mimořádnou investiční příležitost.

Fond pro držitele prioritních investičních akcií navýšil každou investovanou korunu k datu 30.9.2020 až na 1,0926 koruny. Majetek fondu ve třetím kvartálu 2020 vzrostl na 425 milionů Kč. Tím se r2p Invest SICAV zařadil mezi fondy s nejpříznivějším poměrem výkonnostních a prioritních/dividendových investičních akcií, které společnost AVANT IS, jeden z největších správců fondů v ČR, obhospodařuje. Dokládají to i výsledky publikované ne webových stránkáchspolečnosti.

Výkonnost fondu se odvíjí od hospodaření společností, které jsou v jeho majetku. Tyto společnosti uzavírají pomyslné kolečko, co se odkupů a správy nesplacených pohledávek týče. Zároveň figurují také na trzích jihovýchodní Asie, kde lze pohledávková portfolia pořídit za mnohem nižší ceny než v Evropě. Díky profesionálnímu a zodpovědnému přístupu k dlužníkům tak skupina nabízí větší míru likvidity investic, než by tomu bylo u původních věřitelů. Ti totiž často nemají dostatek kapacit a know-how na efektivní vymáhání svých pohledávek.

Petr Žáček, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti SNAPCORE a.s.

Záruky pro investory

Rozpětí předpokládaného výnosu pro investora fondu se proto pohybuje mezi 7,4 až 8,4 % p.a. pro držitele PIA (prioritních investičních akcií). Pokud výnos fondu klesne například na 6 % p.a., dosáhnou investoři na výnos 7,4 % p.a.- zakladatelé fondu tuto částku dorovnají z výnosů jimi držených výkonnostních akcií (VIA). V případě, že je výkonnost fondu nad 8,4 procent, dosáhnou investoři na výnos 8,4 % p.a.. Díky tomuto redistribučnímu modelu je fond schopný zajistit investorům celkem stabilní zázemí. „Samozřejmě je nutno říci, že to není perpetuum mobile a funguje to až do výše našich vlastních zdrojů alokovaných do VIA,“ vysvětluje Petr Žáček, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti SNAPCORE a.s., která je zřizovatelem fondu.

Při investování 1 milionu Kč, což je minimální výše investice do fondu kvalifikovaných investorů, tak držitel PIA dosáhne předpokládaného ročního zhodnocení 74 000 až 84 000 Kč. Pro investory požadující výnos dříve než po 3 letech, může být atraktivní, že držitel DIA (dividendových investičních akcií) obdrží zálohu na dividendu ve výši 18 500 Kč (7,4 %) na účet každé tři měsíce. V případě, že je výnosnost fondu vyšší, je držitelům DIA výnos doplacen na konci investičního období.

Zřizovatel fondu, společnost SNAPCORE a.s., řídí skupinu společností zaměřující se na nákup a inkaso dluhových portfolií v Evropě, Rusku a jihovýchodní Asii. Konkrétně se jedná o r2p Singapore, TA MERI GROUP, Vyruchai Dengi a Fairdip Finance. Za posledních 9 měsíců se těmto společnostem daří nejlépe od začátku jejich fungování. Skupina firem vykázala mezi měsíci leden až září 2020 EBIT ve výši 11,5 milionu EUR a čistý zisk ve výši 5,7 milionu EUR, což je v přepočtu přes 156 milionů Kč. Předpokládaný konsolidovaný čistý zisk společnosti SNAPCORE za rok 2020 se tak očekává na úrovni 200 milionů Kč.

r2p invest SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.