Zdlouhavý proces likvidace firmy svěřte odborníkům

Živnostníci, kteří se dostanou do tíživé situace hrozící likvidací společnosti, musejí podstoupit zdlouhavý proces, jejž bez pomoci odborníků sami nezvládnou. Ačkoliv si málokterý podnikatel či majitel společnosti přeje, aby jeho podnikání dospělo k zániku, může tato nepříjemná situace nastat.

Jak se vyhnout insolvenci

U zániku předlužené společnosti bývá bankrot. Insolvenční zákon upravuje tuto možnost. Insolvence firem není nouzové řešení. Oddlužení společnosti nebo reorganizace jsou možnostmi, které odvrátí nejhorší. Pokud se rozeběhne proces oddlužování, dlužník podá návrh na oddlužení společnosti, který musejí schválit věřitelé. Až potom začne insolvenční řízení.

Postup likvidace firem

Předlužená společnost nemůže zaniknout jen tak. Zákonné předpisy upravují postupy pro ukončení firmy. A tak nejprve musí dojít ke zrušení firmy, následuje prodej společnosti a odkup společnosti. Musí-li firma skutečně zaniknout, ruší se včetně likvidace. Likvidace firem není nutná v případě, převede-li se jmění a majetek firmy na právního zástupce. Pokud to není možné, musí se na valné hromadě určit takzvaný likvidátor a rozebíhá se zdlouhavá akce. U názvu firmy je při všech úkonech připsáno označení „v likvidaci“. Během dokončování právních a finančních úkonů se postupně vyrovnávají závazky společnosti do té doby, než bude zcela zrušena.

Odborníci vám s likvidací pomůžou

Aby nedošlo k jakýmkoli pochybením v průběhu oddlužení společnosti či vyřízení insolvence firem, je dobré přizvat si zkušené odborníky, již vědí, jak zlikvidovat firmu bez zdlouhavých průtahů. Právníci, účetní a daňoví poradci se zkušenostmi jsou soustředěni ve společnosti ZF – Zlikvidovat firmu a jsou připraveni vyřešit všechny problémy, se kterými se na ně živnostníci obrátí.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář