K personální stabilizaci bezpečnostních sborů pomůže novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vláda dnes, 30. ledna 2017, podpořila návrh Ministerstva vnitra, kterým se novelizuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Novela by měla přispět ke stabilizaci a zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech a spolu s tím podpořit nárůst počtu uchazečů o přijetí do služby. Na změnách se shodly jak bezpečnostní sbory, tak odborové organizace.

Nástupní platy příslušníků bezpečnostních sborů jsou skutečně velmi nízké. Náborový příspěvek pomůže zvýšit motivaci lidí nastoupit do služeb státu, pomůže přilákat nové uchazeče o práci,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. „Je třeba zdůraznit, že připravované změny se nijak nedotknou výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů,“ dodal ministr.

Předkládaná novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu za službu přesčas s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Dále zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu. Změna také umožní zrychlený služební postup u osvědčených středoškolsky vzdělaných příslušníků. Novinkou je i zavedení příplatku za službu ve svátek.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář